Политика за поверителност

Политика на поверителност и защита на личните данни

Добре дошли на уебсайта на ATTITUDE 157. Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.“. Тя се прилага всеки път, когато посещавате сайта attitude157.com, сърфирате в страниците му или използвате услугите му, независимо дали купувате продукти.

Администраторът на информацията, събрана чрез този сайт, е „Анелесев ЕООД“ със седалище ул. „Майор Горталов 13“, София 1618, България: компанията самостоятелно установява целите и методите за обработка на данни и въвеждането на процедури за сигурност, за да се гарантира поверителност събраните данни.

Всички коментари, запитвания или искания, свързани с използването на Вашите лични данни от ATTITUDE157, са добре дошли и трябва да бъдат насочени към отдел „Обслужване на клиенти“ на имейл: attitude157.office@gmail.com телефон:0899948766

ATTITUDE157 оценява значението на защитата на личните данни на посетителите и клиентите на този уебсайт (например идентификационни данни), както и финансова информация (например номер на кредитна карта), събрана от тях. По тази причина ATTITUDE157 приема специфични политики и мерки за сигурност.

Следната информация е предоставена от ATTITUDE157, за да може Вие и всички посетители на този уебсайт да сте напълно информирани за нашата политиката за поверителност. Чрез посещение и ползване на www.attitude157.com, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и в Общите условия, публикувани в съответния раздел на този сайт.

ATTITUDE157 Ви информира, че не събира лични данни от лица под 18-годишна възраст. Ако сте под 18-годишна възраст, ATTITUDE157 изисква да информирате родител или настойник за тази Политика за поверителност и Общите условия, споменати по-горе, тъй като ATTITUDE157 изисква тяхното съгласие и приемане на Политиката за поверителност и Общите условия, преди да бъде направена поръчка на www.attitude157.com.

Предоставяне на вашите лични данни

Вярното предоставяне на Вашите лични данни на нашия сайт в случаите, в които се събират лични данни чрез този сайт, може да бъде от съществено значение за обработването,изпращането и получаването на Вашата поръчка. Ако откажете да предоставите точна информация при поискване, това ще доведе до нефункционалност на онлайн приложението и следователно ATTITUDE157 няма да бъде в състояние да изпълни вашето искане.

Предоставянето на допълнителни данни на ATTITUDE157, различни от задължителните, е по желание и няма да доведе до каквито и да било последици по отношение на основните цели за събирането на личните ви данни.

Права на клиента

Вие имате право във всеки един момент да получите потвърждение от ATTITUDE157 под ясна и разбираема форма дали Вашите лични данни фигурират или не в базата ни данни. Също така имате право да получите информация от ATTITUDE157 относно източника на личните данни, целите и методите, използвани за обработката им,както и да оспорвате изцяло или частично на законни основания обработката на лични данни, отнасящи се до вас.

Освен това вие винаги имате правото да получите от ATTITUDE157:

Актуализиране, коригиране и въвеждане на Вашите лични данни; Анулиране, преобразуване в анонимна форма или премахване на личните Ви данни, ако те са обработени в нарушение на закона. Ако желаете да бъдат премахнати Вашето име и лични данни от базата данни на ATTITUDE157, можете да изпратите имейл на attitude157.apparel@gmail.com

Моля, обърнете внимание, че макар Вашата лична информация да е изтрита от нашата база данни, историята на поръчките, направени на нашия сайт, ще остане в нашата система от съображения за сигурност.

Резюме на декларацията за поверителност

Принципите, на които се основава политиката за поверителност на www.attitude157.com, са изброени по-долу:

Събраните данни се използват само за посочените цели и съгласно показаните методи; Използването на данни за други се осъществява само, когато потребителят е изразил недвусмислено съгласие за такава употреба; Предоставянето на данни на трети страни се осъществява само за цели, които са абсолютно необходими за предоставяне на исканата/ите услуга/и; Отговаряне на всички молби за анулиране, промяна и предоставяне в обобщен вид на лични данни, възражения срещу обработката на данни с цел изпращане на търговска информация и реклама; Гарантиране справедливото и законосъобразно обработване на данните, защита на поверителността на потребителите и прилагане на подходящи мерки за сигурност.

Как и защо обработваме Вашите лични данни

Предоставените от вас лични данни могат да бъдат обработвани от www.attitude157.com, както ръчно, така и с помощта на електронни инструменти за следните цели:

За изпълнение на поръчката Ви; За управление на кореспонденцията с Вас за изпълняване и доставяне на вашите поръчки; За абониране към допълнителни услуги, като например информационния бюлетин на ATTITUDE157; За осъществяване на дейности, свързани с маркетинг, пазарно проучване и статистическа обработка. При обработката на лични данни, по които може пряко или непряко да се установи самоличността ви, ATTITUDE157 се стреми да спазва принципа „само при необходимост“. Сайтът ни е създаден, така че използването на лични данни е сведено до минимум.

ATTITUDE157 може да използва личните Ви данни, за да ви изпрати реклами на своите продукти и услуги, само ако дадете съгласието си.

ATTITUDE157 не разкрива, не продава и не отдава под наем имена, адреси и друга лична информация на свои клиенти, освен в случаите, когато е задължена от закона, при които не се изисква съгласието на лицето. В тези случаи личните данни могат да бъдат предоставени на трети страни, които ще обработят данните анонимно и само за конкретните цели.

За поддръжка на уебсайта, както и за предоставяне на електронни търговски услуги на своите клиенти, ATTITUDE157 използва услугите на трета страна, които могат да получат достъп до предоставената от клиента информация – куриерски услуги.

В случайте,когато ATTITUDE157 обработва лични данни на трети страни, съобщени директно на ATTITUDE157 от нейни собствени клиенти, например, когато потребител купи продукт, който трябва да бъде доставен на друго лице, отговорността да получи съгласието на съответното лице преди да съобщи личните му данни на ATTITUDE157 носи клиентът, които купува продукт насочен за друго лице.

Бисквити

ATTITUDE157 използва бисквити, за да следи количката ви за пазаруване. ATTITUDE157 използва бисквити, за да предоставя съдържание в зависимост от вашите интереси, за да запаметява паролата Ви и да не се налага да я въвеждате при всяко посещение на уебсайта.

Мерки за сигурност

ATTITUDE157 ще събира само лична информация с оглед законните ни бизнес цели. Въпреки че ATTITUDE157 предприема всички разумни стъпки, за да защити Вашата лична информация, Вие приемате, че не може да се гарантира, че предаването на данни в интернет е 100 процента защитено от това да попадне в ръцете на нежелани получатели.Използвайки този сайт, Вие приемате, че няма да държите ATTITUDE157 отговорна за пробив в сигурността, освен ако не е породен от наша небрежност.Съветваме Ви да се уверите, че вашият компютър е оборудван с подходящ софтуер за защита на предаването на данни, както на входящи, така и на изходящи (като например актуализирани антивирусни системи).

Актуализации на Политиката за поверителност на www.attitude157.com

ATTITUDE157 може да променя или просто да актуализира тази Политика за поверителност частично или изцяло, поради различия в законите и подзаконовите нормативни актове, които регулират този въпрос и защитават вашите права. Потребителите на страницата ще бъдат известени за такива вариации и актуализации на Политика за поверителност, веднага щом бъдат въведени и по този начин ATTITUDE157 Ви насърчава периодично да преглеждате тази страница.